Click.Mail.pl - Przyjazne Centrum Reklamy        

Regulamin

§ 1. Dane Serwisu

Serwis należy do firmy: Atentivo Anti-Tau & Ads-Ivo s.r.o. z siedzibą w Czechach, Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín, posługująca się numerami IČ: 058 91 078 i DIČ (VAT UE): CZ05891078, z kapitałem zakładowym 40 000 CZK opłaconym w całości.

Nazwa Serwisu: click.mail.pl
Administratorzy Serwisu: Netele i Miroka
Regulamin ważny od: 08.12.2007
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 14.08.2017

§ 2. Definicje Pojęć

'serwis' - Serwis click.mail.pl
'użytkownik' - Użytkownik Serwisu click.mail.pl
'konto' - Konto rozliczeniowe użytkownika
'admin/administracja' - Administrator oraz właściciel serwisu click.mail.pl

§ 3. Informacje Ogólne

1. Do programu może zapisać się każdy kto spełnia poniższe warunki:
a) ma ukończone 13 lat;
b) zna język polski w stopniu komunikatywnym i potrafi czytać ze zrozumieniem treści w języku polskim;
c) wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkiego rodzaju e-maili reklamowych oraz odwiedzania stron reklamodawców;

2. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego należy podać dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym. Podanie danych niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane jako oszustwo.

3. Z jednego domostwa, z jednego komputera, z jednego adresu IP może być założone wyłącznie jedno konto w serwisie. Z jednego konta do wypłat może korzystać tylko jeden użytkownik.


§ 4. Statusy VIP, Prawa i Obowiązki Użytkownika

1. Każdy użytkownik serwisu podczas rejestracji otrzymuje status zwykłego użytkownika i ma prawo do wykupienia Premiowanego Członkowstwa.

2. Status zwykłego użytkownika jest dożywotni.

3. Użytkownik ma prawo:
a) w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w serwisie i skasować swoje konto wraz z wszystkimi danymi oraz zarobkami;
b) brać udział w konkursach i promocjach organizowanych przez serwis;
c) swoje zarobki w programie może przeznaczyć na:
- zakup reklamy;
- wypłatę zarobionych środków na konto bankowe, zweryfikowane konto PayPal lub jako doładowanie telefonu komórkowego;
d) do wglądu w swoje dane i ich poprawiania.

4. Użytkownik ma obowiązek:
a) przynajmniej raz na 14 dni zalogować się na swoje konto w serwisie i odwiedzić jedną ze stron Reklamodawców, wykonując poprawnie zadanie;
b) dbać o swoje konto, a przede wszystkim nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim;
c) odbierać e-maile reklamowe;
d) odwiedzać strony Reklamodawców;
e) znać treść Regulaminu oraz osobnych Regulaminów poszczególnych konkursów oraz ich przestrzegać;
f) utrzymywać dobre imię programu;
g) być użytkownikiem aktywnym.

5. Użytkownik, który nie zalogował się w serwisie w ciągu kolejnych 90 dni traci wszelkie prawa do konta.


§ 5. Zarobki i Premie

1. Użytkownik ma prawo do polecania programu innym i z tego tytułu otrzymuje prowizję w wysokości:
I Poziom - 20%
II Poziom - 5%

2. Aby otrzymać wynagrodzenie od poleconych należy wykazać się dzienną aktywnością w wysokości 30% aktywności poleconego.

3. Za zapis do programu użytkownik otrzymuje premię w wysokości 15 groszy.


§ 6. Wypłaty

 1. Podstawową formą wypłaty jest przelew na konto bankowe.
 2. Użytkownik może zażądać wypłaty w wysokości co najmniej 8 zł. Dla posiadaczy kont premiowanych minimum do wypłaty może być niższe.
 3. Minimum do wypłaty może zostać czasowo lub na stałe obniżone, o czym administracja poinformuje użytkowników.
 4. Wypłaty na konta bankowe nie są obciążone żadną prowizją.
 5. Wypłaty na konta PayPal są możliwe od kwoty 15 zł i są wysyłane jako zapłata za usługę, a więc PayPal pobiera prowizję od każdego przelewu. Prowizja ta jest odejmowana od zarobków użytkownika.
 6. Serwis Click.Mail.pl nie wysyła przelewów za pośrednictwem PayPal w trybie krewni/znajomi.
 7. Wypłaty za pośrednictwem PayPal będą realizowane wyłącznie na zweryfikowane konta PayPal. Możliwe jest odstępstwo od tej zasady w uzasadnionych przypadkach, jednakże decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do administracji Click.Mail.pl.
 8. Zarobione środki można przeznaczyć na doładowanie telefonu w systemie pre-paid. Doładowania są realizowane w pełnych złotych, w kwotach wynoszących co najmniej 5 zł.
 9. Wypłaty na konta bankowe realizowane są zbiorczo po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później niż 14-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu zamówienia wypłaty.
 10. Wypłaty na konta PayPal będą realizowane w ciągu 60 dni od zamówienia.
 11. Możliwe są wypłaty ekspresowe za dodatkową odpłatnością.
 12. Dopuszczalne są inne formy wypłat (np. Payza), po indywidualnym uzgodnieniu warunków.
 13. Przy wypłacie środków wypłacona kwota zostanie odjęta od stanu konta w Click.Mail.pl.
 14. Warunkiem otrzymania wypłaty jest podanie wszystkich danych koniecznych do jej zrealizowania. Konsekwencje braku niezbędnych informacji lub podania danych błędnych bądź nieprawdziwych ponosi wyłącznie użytkownik programu.
 15. W przypadku niepoprawnego wypełnienia formularza wypłaty/reklamy należy liczyć się z możliwością utraty środków pobranych podczas wypełniania formularza.
 16. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny rachunek dokonać rozliczenia z tytułu obowiązku podatkowego.


5. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny rachunek dokonać rozliczenia z tytułu obowiązku podatkowego.


§ 7. Sprzedaż Konta, Reklam, Poleconych

1. Użytkownik, który zdecyduje sie odsprzedać swoje konto w serwisie musi kolejno spełnić poniższe warunki:
a) poinformować o tym fakcie administrację serwisu i oczekiwać na jej zgodę;
b) należy wysłać link do aukcji gdzie zostało konto sprzedane.

2. Administracja nie wyraża zgody na sprzedaż "Uplina".

3. Administracja nie wyraża zgody na sprzedaż poleconych.

4. Administracja nie wyraża zgody na sprzedaż reklam z zarobków, darmowych reklam oraz reklam z tytułu premiowanego członkostwa.


§ 8. Kary i Bany

1. Konto w programie może zostać usunięte za:
a) nie zalogowanie się na swoje konto dłużej niż 90 dni;
b) sprzedaż reklam, poleconych lub konta niezgodną z Regulaminem;
c) posiadanie więcej niż 1 konta;
d) próbę oszukania serwisu i jego użytkowników;
e) działanie na niekorzyść programu i jego użytkowników;
f) rozsyłanie SPAM-u (patrz § 9.);
g) publiczne oczernianie serwisu lub administacji np. na forum;
h) wyrażanie się w sposób wulgarny i nieetyczny w stosunku do admina oraz innych użytkowników serwisu;
i) podanie nie kompletnych lub nie zgodnych ze stanem faktycznym danych personalnych w swoim profilu oraz podczas rejestracji.

2. Konto w programie może zostać zablokowane za:
a) kliknięcie 5 razy w miesiącu w tzw. Cheat Link, (admin zastrzega sobie możliwość umieszczania cheat linku w programie w dowolnej formie bez uprzedzenia);
b) 15 błędnych kliknięć w miesiącu w tzw. numer turing;
c) nie zaliczone 2 bramki potwierdzające.

3. Odblokowanie konta jest możliwe po wcześniejszym kontakcie z administracją serwisu przez dział: Kontakt.


§ 9. SPAM

1. Całkowity zakaz promowania swojego linku polecającego do osób nieznanych (dotyczy także bannerów).

2. Przy wykryciu tej formy reklamowania serwisu, użytkownik traci wszystkie swoje zgromadzone zarobki na koncie oraz zostają anulowane wszystkie zlecone wypłaty.

3. Zakaz umieszczania swojego linka dotyczy:
a) grup dyskusyjnych;
b) rozsyłania (również przez osoby trzecie) poczty do osób nieznajomych i tych którzy sobie tego nie życzą poprzez E-mail lub GG;
c) rozsyłania (również przez osoby trzecie) linku na forach dyskusyjnych za pomocą PW (Prywatnej Wiadomości) do osób nieznanych.


§ 10. Polityka Prywatności

1. Zgodnie z treścia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z póĹşn. zm.), wszystkie dane osobowe zebrane przez serwis click.mail.pl bedą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną na adres E-mail podany podczas rejesracji.

2. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz wyraża zgodę na otrzymywanie E-maili reklamowych.

3. Wszystkie podane przez użytkowników serwisu dane są przechowywane przez serwis click.mail.pl i nie bedą one udostępniane firmom, ani osobom trzecim do jakichkolwiek celów, w tym także marketingowych.

4. Tylko program click.mail.pl ma prawo do rozsyłania E-maili reklamowych do użytkowników zarejestrowanych w serwisie.


§ 11. Postanowienia Końcowe

1. Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w serwisie click.mail.pl są zastrzeżone przez swoich wlaścicieli. Nazwy produktów, znaki firmowe, symbole handlowe, nazwy handlowe, slogany są własnością odpowiednich firm i są chronione miedzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

2. Admin serwisu click.mail.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

3. Wszelkie spory wynikające pomiędzy serwisem, a użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu, jeżeli będzie to niemożliwe, wszelkie spory bedą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Gdyni, właściwy dla siedziby właściela serwisu.

4. Rejestrując się w serwisie click.mail.pl użytkownik akceptuje warunki powyższego Regulaminu oraz podległych regulaminów konkursowych.

5. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zaakceptowanie Regulaminu nie może posiadać konta w serwisie click.mail.pl.

6. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem serwisu click.mail.pl i go przestrzegać.

Nawigacja
Polecamy

Zarabianie w Internecie
AntySPAM
Dochodowy Internet
Hosting IONIC.pl

Statystyki

Uczestników: 1,830

Online: 0
Gosci: 0
Aktywnych PTC: 44

Wydatki: 32,719.04 PLN

Lista WypłatSerwis należy do firmy: Atentivo Anti-Tau & Ads-Ivo s.r.o. IČ: 05891078, DIČ (VAT UE): CZ05891078